Brande starter et sted – og langt de fleste i det små - der kunne havde været slukket med et simpelt slukningsmiddel.

Med viden om elementær brandbekæmpelse får du indsigt i hvordan man forebygger brande. Skulle branden opstå, får du værktøjerne til at bekæmpe en lille brand så den ikke udvikler sig.  

På et kursus i elementær brandbekæmpelse lærer du, at slukke mindre brande med det brandslukningsmateriale der er til rådighed på f.eks. din arbejdsplads og hjemme.

Formål: 

At deltagerne ruster sig teoretisk og får praktisk kendskab til brande, så de er i stand til at slukke mindre opståede brande med slukningsmidler til rådighed, samt alarmerer korrekt og evakuerer folk, indtil at den professionelle hjælp når frem og overtager ansvaret.


Indhold:
  • Brandteori
  • Slukningsteori
  • Slukningsteori – Brandmateriel
  • Slukning i praksis
  • Trinvis brandbekæmpelse
  • Forebyggelse og evakuering
  • Førstehjælp til forbrændinger
  • Praktiske slukningsøvelser / slukning af brande
Vitality Group | CVR: 26872804 | København  | Tlf.: +45 27 12 13 12